Aanleg

Hoveniersbedrijf Richard Boogaard begint het voorbereidende werk van een tuinaanleg met een oriënterend gesprek. In het gesprek dat hierop volgt, wordt het ontwerp besproken, evenals de vrijblijvende offerte. Hierin wordt duidelijk omschreven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Aan de hand van deze gesprekken worden verdere stappen ondernomen en het tijdstip van de aanleg vastgelegd.
Tuinaanleg is betaalbaar voor iedere portemonnee. In de materiaalkeuze kan altijd rekening gehouden worden met een bepaald budget.

Het aanleggen van een tuin is vakmanschap. Er moet dus goed nagedacht worden over het tuinontwerp voordat de tuin daadwerkelijk aangelegd kan worden.

Hoveniersbedrijf Richard Boogaard kan bijvoorbeeld voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren:


Tijdens de aanleg is er regelmatig contact tussen u en mij om er zorg voor te dragen dat de werkzaamheden zo verlopen als u het wenst. Als alles gereed is leveren wij de tuin aan u op waarbij we alles nog eens samen doorlopen.